Нов приоритет свързан с COVID-19 включен в проекта NOVIRUSES2BRAIN

Нов приоритет свързан с COVID-19 включен в проекта NOVIRUSES2BRAIN

Екипът на проект NOVIRUSES2BRAIN включва COVID-19 в техния спектър от анализи, които целят да разработят универсално решение за борба с вирусите.

NOVIRUSES2BRAIN е проект по програма на Европейския съвет по иновации, който разработва уникално лекарство за изкореняване на множество вирусни видове едновременно от централната нервна система на коинфектираните пациенти.

След откритието, че пациенти, заразени с COVID19 губят своите усещания за обоняние и вкус, което доказва, че вирусът влияе пряко или косвено на нервните клетки, проектът NOVIRUSES2BRAIN реши да включи анализа на SARS-CoV-2 (COVID- 19) в списъка на вирусите, които ще са обект на техните изследвания.

Философията, която стои зад проекта, както обяснява неговият координатор Мигел Кастаньо, е, че разнообразието от вируси, които заразяват хората, е огромно. Вероятността от едновременни инфекции е висока, въпреки че тази възможност до голяма степен бива пренебрегвана при разработването на антивирусни лекарства. Тази вероятност е дори по-висока за вируси, които заразяват хората чрез един и същи животински вектор, например като комарите Едес. Предаването на заразата при вирусите Денга, Зика и Чикунгуня се случва от един и същи комар. NOVIRUSES2BRAIN взема предвид тази реалност и разработва антивирусни лекарства с широк спектър на действие, способни да инактивират едновременно различни вируси, по-специално тези, предавани чрез  комарите Едес.

Подходът на NOVIRUSES2BRAIN е различен, тъй като цели да наруши целостта на вирусите, а не специфичен вирусен протеин. Проектът изследва ахилесовите им пети, които често пъти не са специфичен протеин.

NOVIRUSES2BRAIN стартира през септември 2019 г., но екипът му вече успя да разработи иновативни молекули, които са синтезирани. В момента се провеждат тестове по токсикология и се очаква да бъде потвърдена тяхната безопасност. Въпреки че ситуацията с COVID-19 не прави работата на учените лесна, тъй като научните им институти са затворени, изследователите остават позитивни в напредването на своите изследвания и намирането на решение за вируса COVID-19 и много други.

Оригиналната статия на английски език може да  бъде намерена на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/covid-19-new-priority-noviruses2brain-project