Нови често задавани въпроси относно поканите и грантовите схеми по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“

 

Европейската комисия публикува на 16 април т.г. нови често задавани въпроси относно поканите и грантовите схеми по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. За повече информация можете да посетите следния адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak 

Непрекъснато се актуализира и информацията по отворените покани за участие в програмата, като се удължават сроковете за подаване на проектни предложения.