Нови конкурси и стипендии по дейности Мария-Склодовска Кюри на Рамковата програма „Хоризонт 2020“

На уебсайта на дейности Мария-Склодовска Кюри (MSCA) на Рамковата програма „Хоризонт 2020“ са публикувани новини за обявяването на нови конкурси и стипендии за учени работещи по изследвания, свързани с COVID-19 (SARS -CoV-2). Информацията ще бъде периодично актуализирана и допълвана с анонси за нови конкурси, резултати и препоръки на MSCA.

По-подробен списък на конкурси за проекти по дейности Мария-Склодовска Кюри, свързани с COVID-19, SARS-CoV-2 можете да намерите на страниците на тематичната платформа на Европейското изследователско пространство (ERA).

Подробна информация за дейностите Мария-Склодовска Кюри по темата COVID-19 можете да намерите тук.