Новини и информация за конкурси на Европейският научноизследователски съвет

Европейският научноизследователски съвет (ERC) обяви следните покани за представяне на проектни предложения:

ERC-2022-SyG

Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК.

Краен за срок за подаване на проектните предложения: 10 ноември 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време)

Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК.

Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК.

ERC-2022-PoC1

Дата на публикуване: 15 юли т.г. Поканата е достъпна ТУК.

Краен за срок за подаване на проектните предложения: 14 октомври 2021 г., 17:00:00 (брюкселско време)

Полезна информация за кандидатстващите по конкурса може да бъде намерена ТУК.

Времева рамка на оценката на резултатите по конкурса е достъпна ТУК.

 

Във връзка с публикуваната миналата седмица Работна програма на ERC за 2022 г. ERC официално се присъедини към Декларацията от Сан Франциско за оценка на научните изследвания (DORA). Повече информация за нейните принципи, които ще бъдат спазвани при процеса на оценка на научните изследвания от страна на ERC, може да бъдат открита ТУК.

 

Покана за участие в обществена поръчка: Изпълнителната агенция на ERC е обявила тръжна процедура за сключване на договор с фирма за предоставяне на услуга, базирана на изкуствения интелект. Услугата ще подпомогне работата на Научния съвет и председателите на панелите при идентифицирането на потенциални независими експерти с подходящи експертни профили, които ще имат за задача оценката на проектни предложения.

Продължителност на договора: 48 месеца

Максимална стойност на поръчката: 900.000 €

Известие за поръчката: публикувано в Официалния вестник на ЕС за обществени поръчки

Документи за участие в обществената поръчка: всички документи за обществени поръчки са публикувани в eTendering

Краен срок за подаване на оферти: не по-късно от 31 август 2021 г. в 11.00  ч. (CEST)