Нова услуга на ЕК – Intellectual Property Scan

На 22 март 2021 г. Европейската комисия обяви началото на новата услуга Сканиране на интелектуална собственост (Intellectual Property Scan) за РП „Хоризонт Европа“  и РП „Хоризонт 2020“.

Управлението на интелектуалната собственост (ИС) играе съществена роля по време на целия цикъл на научноизследователските и иновационните проекти. Както всеки друг актив, ИС трябва да се разработва стратегически, за да осигури гладко сътрудничество и да се максимизира въздействието на бъдещите резултати. Малките и средни предприятия често изпитват трудност именно при оценката и защитата на интелектуалната собственост в рамките на сътрудничества.

Услугата на ЕК е предназначена да помогне на МСП да управляват ефективно и да защитят и повишават стойността на интелектуалната си собственост при съвместни научни изследвания и иновации. Horizon IP Scan ще се допринесе множество МСП да разработят успешни стратегии със своите партньори за управление и експлоатация на нова ИС, съвместно генерирана.

Благодарение обширната мрежа от опитни местни експерти в цяла Европа, екипът на Horizon IP Scan ще извършва индивидуална и професионална оценка и помощ за остойностяване на нематериалните активи.

Услугата е отворена за европейски стартиращи фирми и МСП, на които предстои да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ от Хоризонт Европа/Хоризонт 2020 или наскоро са подписали такова.

Повече детайли за услугата може да откриете като проследите тази препратка.