Нова Стратегия на Европейския съюз за горите до 2030 г.

Европейската комисия публикува нова стратегия за горското стопанство на ЕС като приоритетна инициатива и част от Зелената сделка. Тъй като горите са ключов аспект от борбата срещу променящите климатични условия и следствената загуба на биологичното разнообразие, стратегията се стреми да помогне за намаляването на газовите емисии до 55% до 2030 г. както и постигането на климат неутралност в целия ЕС до 2050 г.

Стратегията за горското стопанство цели да приспособи горите на Европа към несигурните климатични условия в бъдеще и предвижда конкретни мерки за повишаване на качеството и количеството на горите в ЕС, включително и чрез засаждане на 3 милиарда нови дървета до 2030 г. и мощна научноизследователска инициатива, която не само да подпомогне иновациите в този сектор, но и да разшири знанията за горите и горското стопанство в Европа.

Хоризонт Европа също ще насърчава научния принос на новата стратегия, като ще помага на научноизследователски проекти и иновации свързани с горското стопанство чрез тематичната програма „Храни, биоикономия, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“. Тази програма позволява обвързването на околната среда със социални и икономически цели на горското стопанство, с което икономиката на Европа като цяло да става все по-устойчива и природосъобразна.

Във връзка с това Европейската комисия иска да предложи сътрудничество в научните изследвания и иновации за горското стопанство и да развива Citizens’ Science Programme за биологичното разнообразие, с което гражданското общество да има възможност да помага на наблюденията на горското биоразнообразие.

Може да изтеглите пълния текст на Стратегията като проследите тази препратка.