Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и творческите сектори и индустрии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне на проектни предложения през м. октомври  2021 г., с която цели да създаде нова Общност на знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите сектори и индустрии (CCSI). Тази нова ОЗИ ще предостави иновативни решения на тези сектори и индустрии да станат по-силни и по-устойчиви.

По-конкретно новата ОЗИ ще допринесе за:

  • Разрушаване на бариерите пред иновациите в различните сектори и дисциплини. ОЗИ ще задвижи начинания в тези области, ще ускори новите технологии и ще улесни дигиталната трансформация.
  • Свързване на иновационните вериги за създаване на стойност на местно, регионално, национално ниво и на ниво ЕС. ОЗИ ще помогне на регионите да създават иновации и ще повиши тяхната конкурентоспособност.
  • Овластяване на следващото поколение иноватори в областта на културата и творчеството, като ги снабди с така необходимите предприемачески умения.

Конкурсът ще бъде отворен за консорциуми, партниращи си за справяне с предизвикателствата в областта на културните и творческите сектори и индустрии. Публикуваните критерии за оценка на проектните предложения са достъпни ТУК.

Поканата за представяне на предложения ще остане отворена до м. март 2022 г. с определянето на печелившия консорциум и стартирането на новия EIT KIC „Култура и творчество“ през м. септември 2022 г.

С оглед идентифициране и взаимодействие с потенциални кандидатстващи консорциуми от EIT стартираха платформа, за да улеснят процеса по намиране на потенциални партньори. Платформата ще оперира до м. март 2022 г.

Повече информация за конкурса може да бъде открита на страницата му, или в раздела „Често задавани въпроси“ на уебсайта на EIT.

На 12 юли от 12:00 ч. (CET) EIT ще представи предстоящия конкурс за новия EIT KIC „Култура и творчество“ на фестивала в Кан – Marché du Film NEXT, на сесията: „Cannes Next with EIT – Exploring the next Creative Financing Booster“. Повече подробности и предаване на живо на сесията ще бъдат достъпни ТУК.