Нашата работа по проекта Фолдинг – Covid 19

Благодарение на финансирането, осигурено от Министерството на образованието и науката
чрез Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури,
Софийският Университет финансира оперативната дейност на Лабораторията по високопроизводителни изчисления (ЛВПИ)
по договор със Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, СНИРД.

Това финансиране осигури включването на ЛВПИ от 27.03.2020 г.
в международния проект Фолдинг – COVID 19, разработен в рамките на концепцията Отворена наука,
Екипът на ЛВПИ инсталира и изпълнява кода върху изчислителния клъстер Nestum http://hpc-lab.sofiatech.bg/

Целта на проекта, който включва световни екипи, е:
Да разберем как работят вирусните протеини (белтъци) и как можем да проектираме терапевтични средства, за да ги спрем.

Има много експериментални методи за определяне на структурите на протеините.
Макар и изключително мощни, те разкриват само единична снимка на обичайната форма на протеин.
Протеините обаче имат много движещи се части и за да видим протеина в действие е необходимо да симулираме всички възможни форми, които са стотици хиляди поради метастабилните състояния на неравновесните системи.
Системата атакуващ вирус-биологична клетка е неравновесна система. Структурите, които не можем да видим експериментално, може да са ключът към откриването на нов терапевтик.
Тези – невидени от експеримента структури – търсим да идентифицираме в компютърните симулации.

Повече за проекта може да намерите на уебстраницата https://foldingathome.org/covid19/.

С пожелания за добро здраве,
Екип ЛВПИ