Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули

В изпълнение на проект „DRUG-MOLECULE“ по Национална научна програма „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“ Химикотехнологичен и металургичен университет кани представители на всички изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули на Национална среща за изграждане на изследователска мрежа в областта на разработването и изследването на нови лекарствени молекули. Събитието ще се проведе от 10 ч. в Библиотечно- информационен център на ХТМУ, гр. София. Участниците в срещата имат възможност да представят доклади или постери описващи научните им разработки и постижения.

Работния език на срещата е български.  Работната програма ще бъде публикувана допълнително след събиране на всички заявки за участие.

Организационен комитет:

Председател: доц. д-р Даниела Цекова

Членове: 1. гл. ас. д-р инж. Станислава Владимирова

                  2. гл. ас. д-р инж. Михаил Нейков

                  3. гл. ас. д-р инж. Владислава Иванова

                  4. гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

Ръководител на проекта: проф.д-р инж. Емилия Найденова

Желаещите да участват трябва да подадат заявления по приложения образец в срок до 07.06.2021 г. на адрес: drug_molecule@uctm.eduГотовите презентации на докладите и постерите, в pdf формат, е необходимо да бъдат изпратени до 20.06.2021 г., за изготвяне на електронна книжка от събитието. Изискванията за оформление ще бъдат изпратени с работната програма.