Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“

Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут (София) организира в рамките на проект СТАРБИОС2 (програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС) национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“.

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

∙             I група-ученици от V до VII клас

∙             II група- ученици от VIII до XII клас

∙             III група – студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури. Есетата се изпращат по електронна поща на адрес pbic@abi.bg, като кандидатите посочват трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение и населено място. Краен срок: 25 март 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 г. на уебсайта на организатора – plantbiotech.bg.