Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

EBRAINS, научноизследователската инфраструктура, разработена по Проекта за човешкия мозък (the Human Brain Project), е включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Това бележи важен етап за EBRAINS и е признание за устойчивата научна стойност и високото качество на тази научноизследователска инфраструктура.

Изследователската инфраструктура EBRAINS ще предостави на научната общност възможност за практическа работа и съвместни научни изследвания и има за цел да осигури водещата позиция на Европа в динамично нарастващата област на мултидисциплинарните изследвания на мозъка и тяхната експлоатация.

EBRAINS е в процес на създаване на национални възли (national nodes). По-голямата част от услугите на EBRAINS, вариращи от управление на данни и подбор на данни, през мозъчни атласи, моделиране и симулация до невророботика и платформата за медицинска информатика, вече са на разположение на изследователите, докато продължават изданията и подобренията.