Научна метрика, въздействие на публикациите и цитирането

Научна метрика, въздействие на публикациите и цитирането

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации. Елзевир е част от RELX Group, приемник от 2015 г. на Reed Elsevier.

Elsevier ползва научната продукция на около 4500 организации и университети от 180 страни в света. Потребители на продуктите на компанията са научноизследователски центрове по цял свят (университети, библиотеки, министерства и ведомства), а също частни корпорации от Европа, Америка и Азия. Броят на потребители, ползващи информацията на издателството се оценява на 30 милиона.

Елзевир България ви помага да се запознаете по-добре с научната #метрика. Разгледайте ръководството и се запознайте с показателите за въздействието на публикациите и #цитирането. Показателите са решаващи за наемане на работа, за финансиращите организации, за ръководителите на изследователски екипи и за потенциални сътрудничества. #научнаметрика #Scopusresearchmetrics.

Можете да изтеглите специално подготвената от Елзевир България визуализация от тук. Последвайте Елзевир България във фейсбук (@ElsevierBulgaria).