Насоки, методика за оценяване и форми за кандидатстване за предстоящия "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”, който Фонд "Научни изследвания" ще обяви

Насоки, методика за оценяване и форми за кандидатстване за предстоящия “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”, който Фонд “Научни изследвания” ще обяви

Във връзка с предстоящия “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”, който Фонд “Научни изследвания” ще обяви в кратки срокове, от Фонда предоставят информация и насоки в помощ на научната общност, за да могат научните групи да формират колективи с необходимата за изпълнението на проектите научна компетентност и да  подготвят проектните предложения.

Тук са публикувани насоките за конкурса и методиката за оценяване, както и формите за кандидатстване. Тези документи все още са в процедура на съгласуване и е възможно да претърпят промени. Конкретните срокове за обявяване на конкурса и за подаване на проектните предложения ще бъдат потвърдени допълнително.