Министерството на науката и технологиите на Китай обявява конкурс за проектни предложения с възможност за участие на чуждестранни организации в съвместни проекти за справяне с Covid-19

На 6 юли 2020 г. Министерството на науката и технологиите (MOST) на Китай публикува анонс и „Ръководство за участие на чуждестранни представители в съвместни проекти с китайската страна за справяне с Covid-19“. Участието на чуждестранни представители е задължително условие на китайската страна за реализирането на проектите. Същевременно, MOST няма право да финансира участието на чуждестранни представители, които съответно трябва сами да осигурят финансиране за участието си в проектите.

Срокът за включване на чуждестранни представители в проектите е 31 август 2020 г. Информационните материали и насоки можете да изтеглите и разгледате от тук.