Международно признание за проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET

В края на академичната година международният проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на националната научна програма „Международни научни мрежи“, реализира две събития с широко международно участие.

На 2 юни 2021 г. в дигитална среда се проведе втори международен докторантски семинар с три сесии, посветени на индустрия 4.0, иновативни подходи в управлението и финанси и банково дело. В научния форум взеха участие водещи експерти от България, Германия, Франция, Украйна и Япония. Младите учени представиха част от изследванията си в областта на икономиката и управлението  и обсъдиха възможности за избор на правилна методология за провеждането им.

На 8 юни,  в рамките на дейностите по проекта в зала „Аула Магна“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе международен форум на тема „Бизнес етика и отговорност: Споделени ценности на бизнес, академия и дипломация“. На събитието, организирано от Стопанския факултет на Софийския университет в партньорство с Японско-българската бизнес асоциация (JBBA), присъстваха посланиците на Япония Н.Пр. Нарахира и на  Кувейт Н.Пр. д-р Ал Атиики, много дипломати, двустранни бизнес асоциации, както и Ливано-българският бизнес съвет с председател г-н Ахмад Алаеддин.

Професор Хироо Такахаши от Университета Сока в Токио, Япония, представи лекция на тема „Бизнес етика и отговорност“. Лекторът  постави акцент върху необходимостта от етичните практики в бизнес средите, устойчивостта на бизнес процесите, както и практиките по корпоративна социална отговорност.

Аудиторията беше многобройна – над 100 участници от различникомпании, дипломатически представители, студенти и преподаватели от Софийския университет.

За повече информация относно проекта, моля посетете www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет: www.uni-sofia.bg/feba