Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения награждава млади изследователи с 2021 International M. W. Welch Scholarship Award

Всяка година Международният съюз за вакуумна наука, техника и приложения (IUVSTA) предлага международна стипендия за обещаващ млад учен, който желае да изучава вакуумни науки, техника и/или тяхното приложение във всяка област.

Тази награда ще осигури 15 000 щатски долара за млад изследовател, който да пътува и работи в лаборатория в чужда държава. Продължителността на престоя е между 3 месеца и 1 година и зависи от разходите за живот на избраното място.

Кандидатите за стипендия трябва да имат поне бакалавърска степен; и да бъде в рамките на една година до получаване на докторска степен и не повече от 2 години след получаване на докторска степен.

Повече информация за стипендията може да намерите на страницата на IUVSTA.