Международна среща на министри на тема „Глобални усилия в борбата с коронавируса – научни изследвания и практика“

Международната тематична среща на министри от страни от цял свят е по инициатива на израелския министър на науката и технологиите г-н Изар Шай. Събитието ще се проведе във формат на уебинар във вторник, 15 септември 2020 г. от 15:30 ч. Заместник-министър Карина Ангелиева ще участва в срещата и ще сподели опита на Министерството на образованието и науката на България по темата.

В рамките на темата „Глобални усилия в борбата с коронавируса – научни изследвания и практика“ основните акценти по време на събитието ще са насочени към обмен на информация, опит и препоръки относно:

  1. Иновативни научни изследвания в областта на коронавируса;
  2. Използването на авангардни технологии в областта на медицината;
  3. Национални и международни възможности за финансиране и възможности за глобално научно сътрудничество;
  4. Действия, насърчавани от правителствата в борбата с коронавируса – научени уроци за ефективни практики и избягване на нежелани ефекти.

Събитието ще може да се проследи на живо онлайн в YouTube и Facebook.