Международна онлайн изложба „Науката е чудесна!“

Международната онлайн изложба „Науката е чудесна!“ представя света на науката, научните изследвания и иновациите. Тази година изложбата ще се проведе изцяло онлайн от 22 до 24 септември, за да достигне до повече европейски граждани, като част от второто издание на Европейските дни на научните изследвания и иновациите, което също ще бъде организирано изцяло онлайн.

Чрез редица дигитални дейности учени и изследователи ще си взаимодействат с деца, студенти и граждани, ще обяснят каква е ролята на изследователите за справяне с последствията от кризата и ще подчертаят как изследванията оказват влияние върху ежедневието на гражданите.

Изложбата ще включва представяне на проекти от направлението „Дейности Мария-Склодовска Кюри“ (MSCA) на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Международната онлайн изложба „Науката е чудесна!“ предоставя  отлична възможност за учените и изследователите да представят своята работа, успехи и постижения, както и да проверят своите комуникационни умения, да бъдат въздействащи и да покажат как те допринасят за разработването на решения за справяне с настоящата криза, нейните последици и приоритетите, които ще бъдат в основата на възстановяването.

Онлайн формулярът за кандидатстване ще бъде достъпен до 5 юли 2020 г. включително.

За въпроси относно събитието, можете да се свържете с екипа за комуникация на MSCA на този имейл адрес: EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu.