Международен конкурс за идеи Smart City

Международен конкурс за идеи Smart City

Центърът за върхови постижения FinEst Twins Smart City обяви международен конкурс за идеи, които да помогнатза намирането нарешения, основани на изследвания, насочени към реални предизвикателства за градската среда. Най-добрите идеи ще получат безвъзмездна помощ за развитие и пилотен проект в сътрудничество с поне два града. Индивидуален проект може да получи до 1,5 милиона евро финансиране, като общият бюджет на конкурса е 15 милиона евро за следващите 7 години.

Научете повече на https://www.taltech.ee/en/ smartcity и кандидатствайте до 6 ноември 2020 г.

Организаторите са подготвили тематично видео, а повече информация за конкурса можете да получите по време на уебинар, който ще се проведе на 19 октомври.

Уебинар Smart City (19 октомври от 11:00 до 12:20 ч.)

11: 00-11: 15 FinEst Twins Smart City Предизвикателство представено от г-жа Кюле Тарнов, ръководител на отдела за иновации на Центъра

11: 15-11: 45 Vienna Smart City представен от Николаус Самър, Urban Innovation Vienna, Агенция Smart City, старши експерт

11: 45-12: 15 Jelgava Smart City представен от Гинтс Рейнсонс, ръководител на оперативно-информационния център на град Елгава (Латвия)

12: 15-12: 20 Заключителни думи

Центърът за върхови постижения FinEst Twins Smart City ще инвестира до 15 милиона евро, за да внедри 10 мащабни пилотни проекта, в опит да се справи с градски предизвикателства в областта на мобилността, енергетиката, околната среда, работата с данни и управлението. Идеята се основава на предизвикателствата дефинирани съвместно с местните власти в Естония. Всяка проектна идея трябва да предлага решение за поне едно от предизвикателствата чрез изследователски и иновационни дейности и пряко участие на градовете. Предизвикателството Smart City е отворено и очаква проектни идеи до 6 ноември.

Smart City Wien определя като „интелигентен град/ smart city” град, който отдава приоритет na проблемите с енергията, мобилността, сградите и инфраструктурата. При развитието на тези области се набляга на запазване на ресурсите, развитието и продуктивното използване на иновации / нови технологии и високо и социално балансирано качество на живот. Такъв град трябва да може да защити способността си да се справи изцяло с бъдещите предизвикателства. Основната характеристика на Smart City Wien се крие в прилагания холистичен подход, който включва нови механизми на действие и координация в политиката и администрацията, както и по-широка свобода на действие, възложена на гражданите.

Гинтс Рейнсонс съосновава през 2010 г. първия и единствен в целия Балтийски и в Скандинавския регион Оперативен информационен център управляван от Градската общност. Град Елгава е призната за „интелигентен град“ в световен мащаб. Общинският оперативен информационен център в Йелгава (JPOIC) използва цялостни механизми за комуникация, обмен на информация и анализ, които осигуряват директна комуникация между жителите на град Елгава, отговорниците за поддръжката на инфраструктурата, оперативните услуги, държавните и местните администрации, търговските дружества и Комисията за гражданска защита.

 Можете да се регистрирате като проследите тази препратка и ще получите линк към уебинара. Домакин на събитието FinEst Twins initiative.