Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

Първата лятна школа „Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници“ беше проведена в рамките на проекта „EXTREME“. Проектът EXTREME е координиран от СУ “Св. Кл. Охридски“ и е финансиран от Министерство на образованието и науката на Република България, в рамките на Национална програма „Европейски научни мрежи“. Партньори на СУ “Св. Кл. Охридски“ в рамките на проекта са Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания и Департамента по материали, ETH Цюрих, Швейцария.

Школата се проведе от 14 до 16 юли, 2021 г в курорта Св.Св. Константин и Елена, Варна, България. В школата участваха млади учени от Факултета по химия и фармация, Софийски университет и от Факултета по химия на Университета в Барселона.

Школата бе открита от проф. Георги Вайсилов, Факултет по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, координатор на проекта, който приветства участниците в нея.

Лектори бяха известни учени от партньорските организации, както и от Софийски университет, а именно: проф. Лусио Иса, д-р Робърт Стайл, д-р Александра Бейлс от ЕТН Цюрих, д-р Албърт Брюж, проф. Жорди Серера, д-р Жозеп Пигмарти Луис от Университета в Барселона, проф. Славка Чолакова и проф. Ирина Караджова от СУ “Св. Кл. Охридски“ и проф. Юрий Кълвачев от Института по катализ, Българска академия на науките.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на проекта http://www.extreme-esn.eu/en/home/