Лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие – част от проекта SCHOLARNET

В навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Университета Рединг, Великобритания, и с финансовата подкрепа по проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET реализира лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие на 8 и 9 септември 2021 г.

Събитието е част от планираните дейности в рамките на проекта SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на националната научна програма „Международни научни мрежи“ за насърчаване интеграцията на българските университети в международното изследователско пространство и развитие на успешните партньорства на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с водещи  международни изследователски институти.

Доц. д-р Александър Михайлов от Университета Рединг представи интерактивен практически ориентиран курс по използване на съвременни методи за анализиране и симулиране на макроикономически процеси на база неокейнсианската теория и Dynare/Matlab. Дискутираните теми разшириха научния хоризонт на младите изследователи с интереси в областта на количествения икономически анализ.

Доц. Михайлов, който е започнал своята преподавателска кариера в Стопанския факултет, коментира две основни предизвикателства пред младите учени днес – от една страна, сложността, многообразието и еволюцията на света, в който живеем, изискващи задълбочени познания  и постоянното осъвременяване на изследователските теми, а от друга страна –необходимостта от търсене на финансова подкрепа на младите учени за да се  реализира  техния потенциал и възможности в глобалната среда.

На участниците в обучението бяха връчени  сертификати.

За повече информация относно проекта SCHOLARNET, моля посетете www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет: www.uni-sofia.bg/feba