Лятната студентска онлайн програма за 2021 г. на CERN

Международният институт за устойчиви технологии  (SEEIIST) предоставя възможност за младите хора от Югоизточна Европа да участват в лятната студентска онлайн програма на CERN. Участниците имат възможност да кандидатстват за стипендии до 700 EUR, които да им позволят участие в онлайн курса.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2021 г. Информация за условията за кандидатстване можете да намерите , а допълнителна информация ще бъде публикувана и на уебсайта на SEEIIST.

Лятната студентска онлайн програма на CERN е подходяща за студенти по физика, инженерни науки, компютърни науки, изкуствен интелект, машинно обучение, големи данни, ускорителни технологии и медицински технологии.