Конференция „Европейска научноизследователска инфраструктура за по-интелигентно бъдеще“

Конференция „Европейска научноизследователска инфраструктура за по-интелигентно бъдеще“

Конференцията „Европейска научноизследователска инфраструктура за по-интелигентно бъдеще“ ще се проведе на 15 май 2020 г. и ще бъде изцяло дигитална. Събитието е отворено за всички участници. Домакин е Хърватското председателство на Съвета на ЕС, като част от събитието „Бъдещето на научноизследователската инфраструктура в европейското изследователско пространство“.

Обща информация

Справянето с големите предизвикателства на 21 век изисква нова амбиция за европейската наука.

Изследователската инфраструктура е ключов елемент при предоставянето на необходимите данни и услуги на европейските учени за провеждане на авангардни изследвания в различни научни области и за европейския бизнес за разработване на нови продукти и услуги. Тя ни дава инструменти и възможност да разберем по-добре нашата вселена, нашата планета и себе си човешки същества.

Тъй като европейските научноизследователски инфраструктури формират основата на нашата конкурентоспособност в науката и иновациите, тяхното качество и способността да предоставяме необходимите услуги и данни до голяма степен определя капацитета ни да произвеждаме нови знания и иновации, за да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. Необходим е и нов начин на работа, като научните дисциплини ще трябва обединят сили за намиране на всеобхватни отговори.

Повече информация за конференцията, както и програмата на събитието можете да намерите тук.