Консултации с европейските граждани във връзка с дефинираните мисии към Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“

На 25 юни независими експерти на високо равнище предложиха потенциални мисии на ЕС, които представляват по-смели цели, които трябва да бъдат постигнати в определена времева рамка и които са насочени към справяне с някои от най-големите глобални предизвикателства. Тези предизвикателства включват рак, адаптиране към изменението на климата, здрави океани, неутрални за климата градове и здраве на почвите и храните. До м. септември т.г. ще се състои обществена консултация с хора от цяла Европа относно предложенията за потенциални мисии на ЕС. Целта е европейските граждани да се запознаят с направените предложения за мисии и да се уверят, че те са важни за тях и че чрез тях може да бъде осъществена реална промяна за обществото.

Петте възможни мисии, предложени от Съвета на мисиите, независими експерти, които съветват Европейската комисия, са:

  1. Справяне с рака

Възможна мисия – до 2030 г. са спасени повече от 3 милиона души, които живеят по-дълго и по-добре. Постигнато е задълбочено разбиране за рака, подобрени са профилактиката, диагностиката и лечението, работи се за повишаване качеството на живот на всички хора, заболели от рак, и се осигурява равен достъп до гореизброените услуги в цяла Европа.

  1. Ускоряване на прехода към една подготвена за имението на климата и устойчива Европа

Възможна мисия – до 2030 г. Европа е подготвена да се справи с климатичните изменения, ускорява се преходът към здравословно и проспериращо бъдеще на планетата, увеличава се мащабът на решенията за постигане на устойчивост, способстваща за постигането на социални трансформации.

  1. Възстановяване на океана и водите

Възможна мисия – до 2030 г. изчистване на солените и сладките води, възстановяване на влошени екосистеми и хабитати, декарбонизирайки по този начин синята икономика с цел устойчиво използване на основните стоки и услуги, които те предоставят.

  1. 100 неутрални от гледна точка на климата градове – от и за гражданите

Възможна мисия – до 2030 г. се подкрепят, промотират и показват 100 европейски града в тяхната системна трансформация към климатична неутралност, като се превръщат в центрове за експериментиране и иновации.

  1. Грижата за почвата е грижа за живота

Възможна мисия – до 2030 г. поне 75% от всички почви в ЕС са здрави и са в състояние да предоставят основни услуги, от които зависим, за по-здравословна храна, здрави хора, природа и климат.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Мисиите ще бъдат от решаващо значение за превръщането на Европа в по-зелен, по-здрав и по-устойчив континент за всички ни. От септември миналата година петте Съвета на мисиите работят в тясно сътрудничество с гражданите, за да оформят тези амбициозни мисии. Очаквам с нетърпение да чуя възгледите на европейските граждани по отношение на тези предложения, за да гарантирам, че те отразяват тяхната представа и отговарят на очакванията им“.

През лятото ще се проведат редица онлайн събития за ангажиране на европейските граждани, на които допълнително ще бъдат чути техните приоритети и идеи. Този тип събития ще гарантира, че предложените мисии са съобразени с нуждите на хората в Европа. Бордовете на мисиите ще предадат своите окончателни препоръки на Комисията по време на „Европейските дни за изследвания и иновации“ (22-24 септември 2020 г.), а Комисията ще обяви мисиите в края на 2020 г. Те ще стартират през 2021 г. като част от Рамкова програма „Хоризонт Европа“, следващата програма за научни изследвания и иновации на ЕС.

За повече информация можете да проследите този линк.