Конкурс за проектни предложения за сътрудничество в сферата на биоинформатикатапо темата COVID-19

Европейската мрежа за здравна информация и доказателства (European Health Data & Evidence Network, EHDEN) обявява извънредeн конкурс за проектни предложения за сътрудничество по темата COVID-19 с краен срок 14 май 2020 г.

В този ускорен и улеснен по отношение на кандидатсване и оценка конкурс, EHDEN кани европейските организации да кандидатстват на специализирания портал, като подготвят кратко проектно предложение за сътрудничество по темата COVID-19 което ще премине през ускорен процес на преглед и оценка. Оценката и изборътна проекти, които ще се финансират ще се извърши от признати експерти в областта на биоинформатиката. Успешните кандидати:

  • ще получат субсидия от EHDEN в размер до 50 000 EUR въз основа на оценка на сложността на данните, за да се подпомогне процеса на хармонизиране на данните с общия модел на данни на OMOP и свързаните с него инструменти;
  • ще имат възможност да се включат в EHDEN COVID-19 работна група, съставена от експерти с умения и опит, за да подпомогнат дистанционното хармонизиране на данните (при настоящите пандемични ограничения), което означава, че кандидатите, които нямат технически ресурс да подпомагат работата на работната група няма да бъдат финансирани;
  • ще бъдатпоканен да участват в изследователски проучвания на COVID-19, за да се справим с тази пандемия и да подобрим резултатите на пациентите, така че основен критерий за включване в този конкурс е уместността и представителността на данните за COVID-19.

EHDEN ще се погрижи за картографирането на данните и подбора на приложимите инструменти, така че наборите от данни от цяла Европа да бъдат анализирани в полза на всички.

Допълнителна информация за конкурса можете да намерите тук.