Комюнике на ЕС за ролята на инвестициите в научни изследвания и иновации и за европейското научноизследователско пространство

Европейската комисия разпространи две свой комюникета по темите за ролята на инвестициите в научни изследвания и иновации  за изграждането на по-добро бъдеще за европейските граждани и за новото Европейско научноизследователско пространство, основано на върховите постижения, конкурентоспособността, талантът и отворения достъп.

В тази връзка комисар Мария Габриел споделя:

„Инвестициите в научни изследвания и иновации подобряват качество на живот. Научните изследванията и иновациите ускоряват зелените и цифровите трансформации, от които се нуждае нашата планета, но също така повишават конкурентоспособността на нашите икономики. ЕС и Държавите членки трябва да отделят достатъчно ресурси за наука, изследвания и иновации, които да оформят бъдещето, което искаме.“

Допълнителни коментари и информация по темите за ЕС от следващо поколение и Механизмът за възстановяване и устойчивост като възможност за по-качествени инвестиции за Европа, както и за новата Рамкова програма „Хоризонт Европа“, като мощен инструмент за промяна, можете да намерите като проследите тази препратка.

Кои са 14-те действия, чрез които ЕС и държавите-членки ще оформят новото европейско научноизследователско пространство можете да научите като проследите тази препратка.