Класация на финансираните от ЕС биотехнологични проекти

Класация на финансираните от ЕС биотехнологични проекти

Експертна група на високо ниво, съставена от представители на индустрията, изготви в рамките на инициативата на ЕС за биотехнологичен трансфер KETBIO класация на финансираните от ЕС биотехнологични проекти.

Онлайн публикацията “Биотехнологична комерсиализация – KETBIO PARADE” очертава голямата картина на разнообразен ландшафт за научни изследвания в областта на биотехнологиите в ЕС на ръба на новаторските пробиви и търговските стартъпи. Разработките, включени в KETBIO PARADE, варират от биорафиниране и ензимна биокатализация до синтетична биология за рециклиране на пластмаси, здравеопазване и медицински приложения, напълно компостируеми и интелигентни хранителни пакети, алтернативни строителни материали и нови решения за пречистване на отпадъци и отпадни води.

В рамките на проучването са изследвани 300 финансирани от ЕС проекти за Научноизследователска и развойна дейност по Рамковата програма “Хоризонт 2020”. От тях 30 са избрани като най-вероятни двигатели за иновации, или за равитието на на биомаркет и които скоро могат да потърсят комерсиализация. Критериите за подбор включват технологична готовност, потенциални въздействия, пазарна привлекателност, стъпки на комерсиализация, бариери за навлизане, ангажираност и ресурси. За да бъдат включени в списъка, проектите трябва да получат най-малко 10,5 от 15 точки.

Десетте най-добри проекта се открояват с новите си подходи към продуктите или процесите в биотехнологиите. Тези нови подходи могат да бъдат двигатели в индустрията, като в същото време осигуряват нови устойчиви решения. Двайсет други иновативни разработки на биотехнологични продукти в ЕС са убедили оценителите в потенциала си да отговорят на належащите екологични или здравни предизвикателства.