Как да оформите дисертация? (Видео)

Как да оформите дисертация? (Видео)

? Ще разгледаме добре структурирани дисертации, някои от които носители на награда за „Високи научни постижения“, връчена от Съюза на учените в България.
? Ще разгледаме и как да НЕ оформяме дисертация.

? Презентацията беше изнесена от гл. ас. д-р Николай Стоименов (Nikolay Stoimenov), представител на младите учени в ИИКТ-БАН. Той е защитил дисертацията си през 2016г. в рамките на 3-годишния срок на обучение. Научните изследвания и приложните разработки на Николай са свързани с иновации в областта на 3D моделирането, 3D симулациите и 3D принтирането, 3D компютърна томография, мехатроника, термография, процесите на раздробяване и смилане, мелещи тела и среди с нова форма, високоскоростни процеси.
Д-р Н. Стоименов участва като съавтор в 5 заявки за патент, като има и един защитен полезен модел, за който беше отличен с Диплом от фондация „Еврика“ за „Отлично представяне в конкурса за наградата „ЕВРИКА“ за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ за 2018 г.

Повече за Николай:
https://www.linkedin.com/in/nikolaystoimenov/
http://www.iict.bas.bg/eit/niki.html