Как да оформим научна презентация? (Видео)

Как да оформим научна презентация? (Видео)

 

? Презентацията бъше изнесена от гл. ас д-р Венета Йосифова (Veneta Christova Yosifova) – строителен инженер, със стаж повече от 6 години като стратегически консултант и проектен мениджър в международната брандинг агенция INTO Branding. Работила по корпоративната идентичност, в частност комуникационен подход, с компании като TED, Tesy, Градус, Микрофонд, VP Brands International, BON, CoBuilder и др. Тя е защитила дисертацията си през 2018г. в рамките на 3-годишния срок на обучение. Отскоро е част от екипа на секция “Вградени интелигентни технологии” към ИИКТ-БАН, като научните изследвания и приложните разработки на Венета са фокусирани върху енергийната ефективност на сгради и съоръжения, smart home технологии и IoT.

Повече за Венета:
http://linkedin.com/in/veneta-christova-phd-aab88a52
http://www.iict.bas.bg/eit/veni.html