Информационна сесия във връзка с провеждането на Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция

Информационна сесия във връзка с провеждането на Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция

В изпълнение на Плана за европейска кооперираща държава, Министерството на икономиката и Европейската космическа агенция (ЕКА) Ви канят на Информационна сесия във връзка с провеждането на Шестата тръжна процедура на ЕКА за България.
Сесията ще се проведе на 30 април 2020 г. чрез електронната платформата: WebEx.

Процедурата ще отвори на 15 май 2020 г. и ще затвори на 30 юни 2020 г. Проектните заявления се подават електронно на страницата на ЕКА, след регистрация на сайта EMITS (https://emits.esa.int/).

Шестата тръжна процедура ще бъде насочена към български фирми или академични и изследователски организации, като предмет на процедурата са следните дейности:
·        дейности, отнасящи се към летателния сегмент/оборудване;
·        научноизследователска и развойна дейност;
·        космически приложения;
·        подготвителни дейности;
·        информационни и образователни дейности.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Министерство на икономиката.
Шеста тръжна процедура на Европейската космическа агенция за България:
https://www.mi.government.bg/bg/calendar-news-view/shestata-trajna-procedura-na-evropeiskata-kosmicheska-agenciya-za-balgariya-3895-1.html.