Информационен онлайн семинар за представяне на възможно бъдещо европейско съфинансирано партньорство „Спасяване на биологичното разнообразие за опазване живота на Земята“

Информационен онлайн семинар за представяне на възможно бъдещо европейско съфинансирано партньорство „Спасяване на биологичното разнообразие за опазване живота на Земята“

BiodivERsA, Паневропейската мрежа от министерства и агенции, които програмират и финансират изследвания в областта на биоразнообразието, екосистемните услуги и природосъобразните решения, и Европейската комисия, в лицето на Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ и Генерална дирекция „Околна среда“, организират информационен семинар за представяне на възможно бъдещо европейско съфинансирано партньорство „Спасяване на биологичното разнообразие за опазване живота на Земята“ по Рамковата програма „Хоризонт Европа“.

Уебинарът ще се проведе на 19 май 2020 г. от 13.30 до 16.45 ч. (брюкселско време). Можете да изтеглите програмата за уебинара от тук. За връзка към страницата за регистрация кликнете тук.

Уебинарът ще даде начало на открита консултация, която цели да събере отзиви от широк кръг участници относно текущата версия на предложението за партньорство за биологично разнообразие. Резултатите от консултациите ще допринесат за разработването на негова актуализирана версия.