Информационен ден на ЕК за „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA)

Европейската комисия организира онлайн информационно събитие за различните схеми на финансиране и основните промени по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), част от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. То ще бъде предавано на живо онлайн на 23 март 2021 г. (от 10:00 до 13:30 ч., българско време). Представянето на MSCA ще бъде на английски език, като за събитието не се изисква регистрация.

Инициативата на ЕК има за цел да представи Действията „Мария Склодовска-Кюри“ в рамките на „Хоризонт Европа“ и да насърчи научни организации, висши училища и изследователи да кандидатстват за финансиране по програмата. Новите MSCA ще бъдат опростени с цел по-лесно разбиране, прилагане и кандидатстване. Участниците ще научат за промените в програмата и ще се запознаят от бенефициенти, ръководители на проекти и учени с техния опит в рамките на „Хоризонт 2020“.

Информационната сесия е отворена за изследователи, висши учебни заведения, изследователски институти, агенции за финансиране на научни изследвания и всякакви други организации, участващи в момента в MSCA, или заинтересовани да кандидатстват за първи път по бъдещи конкурси. Организаторите насърчават участието и на организации от частния сектор и НПО, за да се запознаят с възможностите, които MSCA предоставя за междусекторно сътрудничество.

Можете да намерите цялата информация за събитието като проследите тази препратка.