Инициатива “Plastic Pirates – Go Europe!” за справяне със замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата

Замърсяването с пластмасови отпадъци на реките и моретата е едно от основните предизвикателства за околната среда на нашето време. Образованието, научните изследвания и иновациите са от ключово значение за разбирането на проблема и за разработването на решения за по-устойчиво бъдеще за нашите океани, реки и морета. С инициативата “Plastic Pirates – Go Europe!” Федералното министерство на образованието и изследванията на Германия, съвместно с португалското Министерство на науката, технологиите и висшето образование и словенското Министерство на образованието, науката и спорта, поставя началото на кампания за справяне с този проблем.

Инициативата е на триото за председателство в Съвета на ЕС от юли 2020 г. до декември 2021 г. В продължение на 18 месеца ученици, учители и учени от трите държави-членки ще работят заедно за разработването на по-устойчив подход за справяне с проблема. Учениците ще изследват пластмасови отпадъци от реките и ще допринасят за разработването на онлайн карта, като споделят онлайн своите данни и снимки.

Основните цели на инициативата “Plastic Pirates – Go Europe!” са за постигане на по-тясно научно сътрудничество в Европа, за насърчаване на високи постижения в науката в полза на обществото и за възприемането на отговорен и устойчив подход към околната среда.

Тук можете да разгледате и свалите информационният флаер за инициативата.