Инициатива на Европейския институт за иновации и технологии в отговор на кризата COVID-19

Инициатива на Европейския институт за иновации и технологии в отговор на кризата COVID-19

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИИТ) постави начало на Инициатива за отговор на кризата (EIT Crisis Response Initiative), като част от колективните усилия на ЕС за справяне с кризата COVID-19.

Управителният съвет на ЕИИТ реши да мобилизира допълнително финансиране в размер на 60 милиона евро за иноватори, работещи по решения с очаквано голямо положително въздействие, които да помогнат да се справим успешно с това безпрецедентно социално и икономическо предизвикателство. Финансирането ще позволи започването на нови иновационни проекти за справяне с криза като част от „Проектите за отговор на пандемията“ и ще подкрепи високо иновативни стартиращи фирми и МСП за бързото възстановяване на икономиката.

Можете да намерите повече информация за EIT Crisis Response Initiative, като използвате следните препратки: