Индекс на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност на ЕС за 2020 г.

Основната цел на индекса на ЕС за промишлени научноизследователски и развойни дейности (Scoreboard) е да се направи сравнителен анализ (т. нар. „бенчмарк“) на представянето на индустриите, ориентирани към иновации в ЕС, спрямо основните световни партньори.

Изданието на Scoreboard за 2020 г. анализира 2500 фирми, инвестирали най-големи суми в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в световен мащаб през 2019 г. Тези фирми имат централни офиси в 43 държави и поддържат над 800 000 дъщерни дружества по целия свят, като всяка от тях е инвестирала над 34,7 милиона евро в НИРД през 2019 г. Общата инвестиция за всички 2500 фирми е 904,2 млрд. евро.

В сравнение с предишния изследван период, основната разлика в данните в това издание на Scoreboard е свързана с новия състав на ЕС след напускането на Обединеното кралство на 31 януари 2020 г. В настоящия доклад ЕС се обозначава с EU27 (т.е. без Обединеното кралство) и винаги, когато Обединеното кралство е включено за сравнителни цели се обозначава с EU28.

Докладът можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.