Изследване на JRC за публично-частните партньорства за научно-технологични паркове

Съвместният изследователски център (JRC), офисът за наука и знания на Европейската комисия, публикува изследване и доклад за публично-частните партньорства за научно-технологични паркове. Целта на документа е да предостави научна подкрепа, основана на факти, на европейския процес на вземане на политики. Информацията в документа не представлява политическа позиция на Европейската комисия. За информация относно методологията и качеството, залегнали в основата на данните, използвани в тази публикация, чийто източник не е Евростат, или друга служба на Комисията, потребителите трябва да се свържат с посочения в документа съответен източник.

Документът можете да изтеглите като проследите тази препратка.