Извънредна покана на Европейската инфраструктура за иновативна геномика за подаване на проектни предложения за достъп свързани с кризата COVID-19

Европейската инфраструктура за иновативна геномика (European Advanced infraStructure for Innovative Genomics, EASI-Genomics) е проект по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ за европейска геномна инфраструктура, който стартира на 1 февруари 2019 г. Тази нова инфраструктура подкрепя изследователите в дейности за секвениране от следващото поколение (next-generation sequencing) и други геномни приложения, както и за анализ на геномните данни. Инфраструктурата е достъпна за учени, научноизследователски колективи и научни организации, както и за представители на индустрията, включително за МСП. EASI-Genomics ще подкрепи над 150 проекта с общ бюджет от 6 милиона евро през следващите 4 години.

Във връзка с Covid-19 кризата, EASI-Genomics обявява извънреден конкурс за проектни предложения. EASI-Genomics кани външни потребители да кандидатстват с проекти за достъп до научна инфраструктура, свързани с епидемията COVID-19. Общият бюджет на конкурса е 500 хил. евро. Правилото за транснационален достъп, приложимо към предишните конкурси на EASI-Genomics, по изключение ще бъде отменено. Въпреки това, в цялостния процес на подбор EASI-Genomics ще се стреми да постигне предоставяне на балансиран достъп до услуги във всички държави от ЕС за всеки инструмент на EASI-Genomics.

Хронология

  • Начало на конкурса: 18.05.2020 г. 14:00 CEST
  • Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.06.2020 г. 20:00 CEST
  • Уведомление на кандидатите: най-късно до 15.07.2020 г.
  • Начало на проектите: преди 31.08.2020 г.
  • Проектните предложения ще се оценяват без период на прекъсване (с начало 31.05.2020 г.) и ще започват веднага след като получат одобрение.

Подробна информация можете да намерите в този документ.