Заместник-министър Карина Ангелиева беше лектор в уебинар на тема „COVID-19 –  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“

Един от най-авторитетните медийни форуми Science|Business организира на 22 април уебинар на тема „COVID –  Ще оцелее ли научноизследователската екосистема“. Заместник-министър Карина Ангелиева беше поканена да участва като един от четиримата панелисти в тематичното събитие. Другите трима участника бяха Робърт-Ян Смитс (председател на Изпълнителния съвет на Техническия университет в Айндховен и бивш Генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“ на ЕК), Андреас Мортенсен (вице-президент за научната дейност на Техническия университет в Лозана École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)) и Салах-Дин Шибо (ръководител на направлението Discovery & Investigative Safety на Института за биомедицински изследвания на фармацевтичния гигант Новартис. Модератор на уебинара беше Карлос Хертел, специален съветник на Science | Business.

Коментарът в началото на тематичното събитие беше, че реакцията на научната общност в отговор на кризата COVID-19 се оценява високо. Учените и институциите мобилизираха усилия за съвместно справяне с пандемията по безпрецеден начин. Коронавирусът блокира кампуси и лаборатории, доведе до спирането на цели научноизследователски екосистеми, инициативи и програми, които бяха определени като „несъществени“ в момента.

В уебинара, който е част от серията тематични събития на Science | Business от поредицата Research Futures, панелистите обсъдиха ефекта и очакваните бъдещи последици от COVID-19 кризата в контекста на науката и иновациите за правителствата, научните организации, университетите и иновативните фирми. Като обсъдиха и възможни решения, с които да се гарантира, че краткосрочните трудности причинени пандемията няма да доведат то трайни негативни последствия за научноизследователската екосистема.

Заместник-министър Ангелиева говори за мерките и действията, които Министерството на образованието и науката предприе до момента за да овладее проблемите пред образованието и науката, които причини кризата, както и за планираните действия, които ще гарантират стабилност и сигурност в българското образование и за българската научна общност.

В контекста на предизвикателствата, пред които образованието и науката се изправиха през последните месеци, г-жа Ангелиева акцентира върху няколко теми:

  • Образованието в условията на кризата – сигурност и гъвкавост чрез дистанционно обучение;
  • Цифрови технологии и дигитализация – необходимост и предпоставка за устойчивост в сферата на образованието и науката;
  • Свързаност и развитие на дигиталните умения;
  • Споделяне на знания и отваряне към по-активно международно сътрудничество;
  • Стратегическото сътрудничество в Европа като перспектива за развитие на науката и иновациите;

Заместник-министър Ангелиева коментира какво научихме до момента в контекста на COVID-19 кризата:

  • научноизследователската общност трябва и може да е проактивна;
  • инвестициите в модерни и ефективни научноизследователски инфраструктури са необходимост;
  • финансирането на науката и иновациите е свързано със синхронизиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове и Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

Ето какво споделиха организаторите на уебинара в Twitter във връзка с темите, които г-жа Ангелиева коментира:

Science|Business@scibus

In #Bulgaria our biggest concern is the teaching process & graduation. The universities embraced distance learning at an amazing speed, says Karina Angelieva from @BGPermRepEU. We need to take lessons from this crisis. We need more connectiveness across Europe. #SBFutures

Science|Business@scibus

What is challenging us is the economy after the crisis. Now we should change our conservative thinking. Universities can’t wait for governments; we must be more proactive. Industry shouldn’t take anything for granted. Now we are all in the same boat. #SBFutures #Covid19

Видеозапис на уебинара можете да гледате тук.