Заместник-министър Карина Ангелиева говори за успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева сподели чрез видеопослание към българската научна общност своите пожелания за успешна 2021 г. и коментира успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г.

В своята ретроспекция за отминалата, изпълнена с предизвикателства година, г-жа Ангелиева говори за развитието на научните инфраструктури и за третото актуализирано издание на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. За 2020 г. инвестициите в развитието на обектите от Пътната карта надхвърлят 33 милиона лева, което позволява надграждане капацитета и научния потенциал на страната ни в области като околна среда и екология, биотехнологии, биомедицина, здраве и храни, физика и инженерни науки, аерокосмическа и отбранителна индустрия, социални и културни иновации, информационни и комуникационни технологии.

Заместник-министър Ангелиева сподели удовлетворението си от това, че въпреки предизвикателствата свързани с cоvid-19, Министерството на образованието и науката успя да организира и проведе националният конкурс “Млади таланти” и да връчи годишните награди „Питагор“ за изключителен принос към българската наука.

Г-жа Ангелиева постави във фокус последователната политика за подкрепа на българските учени чрез Националните научни програми и за повишаване на успехите в международното сътрудничество по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз. Тя обърна внимание на това, че за периода 2021-2027 г. „Хоризонт Европа“ предоставя отлична възможност за мащабно международно сътрудничество в науката за качествени научни изследвания, за развитие на човешкия ресурс в науката и за иновации.

Г-жа Ангелиева говори за Националния план за развитие на инициативата за отворена наука в България и потвърди, че след одобряването му той ще бъде споделен с научната общност в страната и с организациите, финансиращи научни изследвания, за да се изпълнява съгласувано и с общи усилия. Проектът е разработен от Министерството на образованието и науката в координация  с учени и експерти от Националния център за информация и документация, с екипа на Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с Българската академия на науките.

Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на научни изследвания в Република България.

Цялото видео-послание на зам.-министър Ангелиева можете да гледате като проследите тази препратка към видеото в YouTube.

Линк към подкаст (аудио).