ЕС и Африка засилват научноизследователското сътрудничество за борба с епидемията на коронавирус

ЕС и Африка засилват научноизследователското сътрудничество за борба с епидемията на коронавирус

ЕС и Африка засилват научноизследователското сътрудничество за борба с епидемията на коронавирус

Европейският съюз засилва сътрудничеството си в областта на научните изследвания и иновациите с Африка в борбата си с епидемията на коронавирус. Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP) ще обяви покани за изразяване на интерес в подкрепа на изследванията по отношение на коронавируса и с цел укрепване на изследователския капацитет в Субсахарска Африка. Общо три покани ще бъдат финансирани с до 28 милиона евро от бюджета на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Първата покана с бюджет от 2,25 милиона евро по „Хоризонт 2020“, с допълнително финансиране от 1,5 милиона евро от страна на Швеция и 1,0 милион евро от Франция, бе обявена на 3 април т.г. Ще бъдат финансирани изследванията за готовността за коронавирусна пандемия в Субсахарска Африка с цел да се разработи диагностика за лечение и да се валидират съществуващите тестове. Ще се подкрепи и клиничното управление чрез провеждане на контролирани изпитвания за диагностика и терапевтика с обещаващи лекарства.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Коронавирусната епидемия е неотложен проблем в глобален план и трябва да я победим заедно. Радвам се да видя, че ЕС и Африка активизират сътрудничеството си чрез EDCTP, който е ключов участник в глобалната здравна изследователска арена“.

Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни събира заедно Европейския съюз, 16 африкански и 14 европейски държави, за да финансира изследвания за борба с инфекциозните заболявания в Субсахарска Африка. Това е изцяло заложено и в диалога на политиките на високо равнище между ЕС и Африка за наука, технологии и иновации, който развива съвместни дългосрочни приоритети в областта на научните изследвания и иновациите.

На 10 април т.г. Партньорството обяви още две покани за укрепване на изследователския капацитет в Субсахарска Африка. Те ще се съсредоточат върху инфекциозните заболявания, засягащи Субсахарска Африка, в това число и коронавируса,.

18 милиона евро са предвидени за действия за координация и подкрепа за укрепване на регионалните мрежи на EDCTP, по-специално техния капацитет за клинични изследвания за провеждане на многостранни клинични изпитвания. Това ще консолидира сътрудничеството между изследователи и институции по осите юг-юг и север-юг, насърчавайки работата в мрежа, за да се увеличи максимално въздействието на клиничните изследвания в Африка. 

5 милиона евро са предвидени за изграждането на капацитет за справяне с избухването на епидемии от инфекциозни болести и борбата с тях в Субсахарска Африка в сътрудничество с Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията чрез създаване на африканска група от епидемиолози, които да се обучават в институции в Европа и Субсахарска Африка.

Това означава, че общият размер на финансирането по трите нови покани на EDCTP по „Хоризонт 2020“ ще достигне до 28 милиона евро. Така „Хоризонт 2020“ се ангажира със засилване на научното сътрудничество между ЕС и Африканския съюз, заложен в всеобхватната стратегия на Комисията за Африка, приета на 9 март.

Подкрепата чрез EDCTP допълва продължаващите значителни усилия на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за борба с вируса. Комисията бързо мобилизира публично и частно финансиране за спешно необходими изследвания и иновации в областта на диагностиката, лечението и ваксините. Засиленото глобално сътрудничество е важна част от усилията на ЕС. Това включва и координацията на международните инициативи в рамките на Глобалното научноизследователско сътрудничество за готовност за инфекциозни болести (GloPID-R) и приносът (от 20 милиона евро досега) за Коалицията за иновации относно готовността за епидемии (CEPI). Тази подкрепа, насочена към научните изследвания и иновациите, е част от общия европейски отговор на епидемията.

Оригиналният текст на статията може да бъде намерен на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-africa-step-research-cooperation-combat-coronavirus-outbreak-2020-apr-08_en&pk_campaign=rtd_news