ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).

 Акценти от програмата:

  • Запознаване на аудиторията с поканите за представяне на проектни предложения на РП „Хоризонт Европа“, които ще бъдат отворени през 2021 г.;
  • Представяне на условията за кандидатстване за финансиране по РП „Хоризонт Европа“;
  • Идентифициране на международни партньори за сформиране на изследователски консорциум.

Във фокуса на събитието попадат четири от клъстерите по Стълб „Предизвикателства и конкурентоспособност“ на РП „Хоризонт Европа:

  1. Здравеопазване (изкуствен интелект и здраве; инфекциозни болести; здраве и климатични промени)
  2. Гражданска сигурност за обществото (управление на бедствия, готовност за пандемия)
  3. Цифрова сфера, промишленост, космическо пространство (кръгова икономика)
  4. Климат, енергия, транспорт (зелени технологии).

Повече информация и линк за регистрация ще откриете като проследите тази препратка.