ЕК публикува „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“ за проектите по COVID-19

ЕК публикува „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“ за проектите по COVID-19

На 24 април т.г. Европейската комисия публикува на сайта си „Насоки за открит достъп до публикации, данни и други изследователски резултати“, предназначени за проектите по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, които са насочени в търсенето на решения в борбата срещу COVID-19.

Публикуваният документ предоставя подробни указания относно:

– Разпространението на научноизследователски данни, които са лесни за намиране, достъпни, оперативно съвместими и годни за повторно използване (принципите „FAIR“);

– Отворения достъп до публикации;

– Отворения достъп до данни;

– Плановете за управление на данни;

– Други резултати от научни изследвания;

– Всички усилия по отношение на достъпа и ползването на данни в рамките на Европейския облак за отворена наука;

o Подходящи инициативи, подкрепяни от Европейската комисия;

o Европейската научноизследователска инфраструктура;

– Други полезни инструменти и ресурси;

o Насоки на Европейския съвет за защита на данните;

o Публикации и ресурси на данни;

o Хранилища на данни;

o Стандарти за данни;

o Каталози на данни;

o Планове за управление на данни;

o Подкрепящи услуги и инструменти.

 

Документът може да бъде свален от тук.