ЕК обяви два нови конкурса за награди в областта на ядрените изследвания и иновациите

The Nuclear Innovation Prize will be awarded at the next Euratom Research and Training Conference in Safety of Reactor Systems (FISA 2022) and Radioactive Waste Management (EURADWASTE’22). The deadline to submit applications is 20 October 2021.

Европейската комисия ще предостави награда за иновациите в сферата на ядрените изследвания. Наградата има две категории: безопасност на реакторните системи и управление на радиоактивни отпадъци. Изследователи, изследователски екипи и новатори и фирми могат да подадат заявление описващо тяхната технологична иновация в една от тези две области чрез Funding and Tenders Portal на ЕК.

Наградата за ядрени иновации ще бъде връчена по време на следващата конференция на Евратом за изследвания и обучение по безопасност на реакторни системи (FISA 2022) и управление на радиоактивни отпадъци (EURADWASTE’22). Крайният срок за подаване на заявления е 20 октомври 2021 г.

Повече инфиормация на английски език можете да намерите в този документ.

 

SOFT Innovation Prize ще бъде връчена на изключителни изследователи или фирми, които се опитват да намерят нови решения в сферата на ядрения синтез с по-широко приложение.

Името SOFT е съкращение на Symposium on Fusion Technology – конференцията, на която ще се връчи наградата. Конкурсът има за цел да стимулира изследователската общност да укрепи иновациите и да насърчи предприемаческата култура в изследванията в сферата на ядрения синтез.

Наградата също така подчертава върховите постижения в областта на термоядрените изследвания и иновациите, както и качеството на участващите изследователи и индустрии.

Повече инфиормация на английски език можете да намерите в този документ.