Експресно проучване във връзка с извънредното положение

Безпрецедентната ситуация заради Коронавирус пандемията провокира остра нужда от набиране и анализ на емпирична информация за кризата. 

Навсякъде по света научни екипи започнаха да изучават кризата, да правят проучвания, анализи и прогнози. 

Български учени от Института по философия и социология при БАН, в рамките на националната инфраструктура “SHARE ERIC България” подготвиха онлайн изследване, с което да проучат влиянието на Извънредното положение заради Пандемията от Коронавирус в България върху основни области от човешкия живот. 

Как се справят семействата в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния живот, в работата и доходите, в живота на децата? Какви са личните чувства, нагласи и прогнози за живота след като отмине пандемията от Коронавирус? Амбицията на гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) е да изследват задълбочено тези процеси и да предложат механизми за по-лесно справяне със социално-икономическата криза след пандемията от Коронавирус.

Анкетата е достъпна на адрес: https://forms.gle/dha2LHUJidEdey699