Европейски фонд за дялово участие на ЕСИ за иновации с високо въздействие

Европейски фонд за дялово участие на ЕСИ за иновации с високо въздействие

Фондът на Европейският съвет за иновации (European Innovation Council, EIC, ЕСИ), който ще предоставя дялов капитал от 0,5 милиона до 15 милиона евро за фирми разработващи пробивни иновации, избрани за смесена финансова подкрепа (безвъзмездна помощ и собствен капитал) по програмата за акселерация на ЕСИ, беше официално обявен за нова организация вчера (23 юни 2020 г.). Това е нова инициатива на Европейската комисия за директни инвестиции в дялов капитал, като дяловете на собствеността се очаква да бъдат от 10% до 25% в стартиращите компании. Европейската инвестиционна банка, като съветници на фонда на ЕСИ от името на Европейската комисия, ще управлява дяловете на Европейската комисия по тази инициатива.

Фондът на ЕСИ попълва разликата във финансирането за стартиращи фирми, тъй като пазарът на рисков капитал в ЕС е с по-ниски показатели в сравнение с глобалния пазар на рисков капитал.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Фондът на ЕСИ ще помогне на нашите най-иновативни стартиращи фирми и МСП бързо да изнесат своите иновативни продукти на европейските и световните пазари, като същевременно развиват своите компании и талант в рамките на ЕС. В момента толкова много икономически растеж и потенциал за работни места се губят, защото на тези стартиращи иновационни фирми се гледа като на твърде висок риск на частния пазар на рисков капитал. “

Амброаз Файоле, заместник-председател на ЕИБ отговарящ за иновации заяви:

„Стартиращите фирми създават работни места за висококвалифицирани специалисти и условия за растеж. Те са ключови за конкурентоспособността на Европа, капацитета ни за иновации и стратегическото ни технологично лидерство. Ето защо ние се радваме да подкрепим фонда на ЕСИ, който беше създаден точно кагато е най-необходим и който ще помогне на стартиращите фирми в Европа да се развият. ”

От началото на пилотната програма за акселерация на ЕСИ (EIC Accelerator) през есента на 2019 г. общо 102 стартиращи фирми и МСП, работещи във всички технологично-интензивни сектори (здравеопазване, цифрови технологии, енергийни технологии и др.), са избрани за капиталово финансиране в размер на близо 400 милиона евро. Следващият набор от фирми, които ще бъдат одобрени за финансиране ще бъдат обявени от през м. юли и м. ноември. Фирмите ще бъдат проверени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която е инвестиционен съветник на фонда на ЕСИ.

От 2021 г. фондът на ЕСИ ще се финансира по линия на „Хоризонт Европа“ – Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации  за периода 2021-2027 г. В зависимост от търсенето и качеството на предложенията се очаква поне една трета от бюджета на ЕСИ, понастоящем в размер на 10 милиарда евро, да бъде под формата на собствен капитал, управляван от Фонда на ЕСИ. Освен това, Фондът на ЕСИ ще увеличи финансирането за иновации с високо въздействие чрез привличане на частни инвестиции, съвместно инвестиране с фондове за рисков капитал, национални банки за развитие, корпоративни рискови фондове и други частни инвеститори.

В допълнение към рисковото финансиране със собствен капитал, фирмите, подкрепяни от EIC Accelerator ще получаат безвъзмездно финансиране до 2,5 милиона евро и ще имат достъп до наставничество, бизнес коучинг и провеждане на срещи с инвеститори, фирми и предприемачи.

Допълнителна информация можете да намерите тук.