„Европейски дни на научните изследвания и иновациите“ в онлайн формат на 23 и 24 юни 2021 г.

„Европейски дни на научните изследвания и иновациите“ в онлайн формат на 23 и 24 юни 2021 г.

Организационният екип на „Европейските дни на научните изследвания и иновациите“ съобщава, че регистрацията за тазгодишното издание на събитието е отворена.

Събитието ще се проведе онлайн на 23 и 24 юни с над 60 сесии на живо, обхващащи широк спектър от научноизследователски и развойни теми, включително: Рамковата програма „Хоризонт Европа“, Европейското изследователско пространство, Европейските иновационни екосистеми и приоритетите на ЕС за дигиталния напредък, възстановяването след covid-19 и други.

„Европейски дни на научните изследвания и иновациите“ е годишното водещо събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което обединява политиците, изследователите, предприемачите и обществеността, за да бъде обсъдено бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея.

Тази година бележи началото на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ – най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в ЕС досега и ще бъде решаващ момент за укрепване на европейското изследователско пространство. Сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите е от съществено значение за възстановяването от пандемията COVID-19 и ще проправи пътя към по-зелено и цифрово бъдеще.

Можете да разгледате програмата на събитието и да се регистрирате за участие като проследите тази препратка.