Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2021 г.

Европейската комисия организира Дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни 2021 г.

Събитието обединява политиците, изследователите, предприемачите и обществеността, които да обсъдят и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея. Тазгодишната програма включва панелни дискусии, работни семинари и дебати на тема цифровизация, европейското научноизследователско пространство, зеления преход, възстановяването от пандемията и др.

Акцент ще бъде поставен върху началото на Рамкова програма „Хоризонт Европа“, най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации в ЕС досега и от решаващо значение за укрепването на европейско научноизследователско пространство.

Европейските дни на научните изследвания и иновациите представляват уникална възможност да допринесете със своя глас към разговора за бъдещето на научните изследвания и иновации.

Програмата на събитието и допълнителна информация за него може да намерите като проследите тази препратка.