Европейският съвет за научни изследвания обяви първите конкурсни сесии в рамките на „Хоризонт Европа“

Европейският съвет за научни изследвания обяви първите конкурсни сесии в рамките на „Хоризонт Европа“

Европейската комисия представи Работната програма за 2021 г. на Европейския съвет за научни изследвания (ERC). Това е първата работна програма по „Хоризонт Европа“, новата европейска рамкова програма за научни изследвания и иновации за 2021-2027. Работната програма включва три основни покани за представяне на проектни предложения за действия в областта на граничните изследвания на обща стойност 1,9 милиарда евро. ERC предлага безвъзмездни средства на водещи изследователи от всяка точка на света, които са готови да работят в Европа, за да постигнат своите пробивни научни и технологични открития, които могат да формират основата на нови индустрии, пазари и социални иновации на бъдещето.

Мария Габриел, комисар за научни изследвания, иновации, култура, образование и младеж, сподели: „Много съм доволна, че приехме работната програма на Европейския съвет за научни изследвания. Тази важна стъпка проправя пътя за стартиране на покани, които подпомагат най-добрите изследователи и техните екипи да продължат граничните изследвания на различни етапи от кариерата си. Първата покана ще подкрепи млади изследователи в цяла Европа, които стартират свой собствен независим изследователски екип или програма. Те са бъдещето на европейските изследвания. ”

В рамките на поредица от конкурсни сесии, първата покана, която трябва да бъде отправена, е по ERC Starting Grants. Конкурсът ще подкрепи най-добрите изследователи за да стартират свой собствен независим изследователски екип или програма. Поканата е обявена  на 25 февруари, с бюджет от 619 милиона евро и краен срок за кандидатстване до 8 април 2021 г.

Другите конкурси за безвъзмездни средства съгласно календара на работната програма са: на 11 март ще бъде обявена поканата Consolidator Grants за изследователи, които консолидират свой собствен независим изследователски екип или програма, с бюджет от 633 милиона евро. Крайният срок за кандидатстване е 20 април. На 20 май Европейският изследователски съвет ще обяви покана за кандидатстване с проектни предложения за Advanced Grants за водещи следователи с бюджет от 626 милиона евро и краен срок до 31 август 2021 г.

Повече информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.