Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Всички 27 държави членки на ЕС и Европейската комися, представлявана от комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел, подписаха Бонската декларация за свобода на научните изследвания. Това осигурява предпоставка за по-нататъшни стъпки за защита на основните ценности на Европейското научноизследователско пространство. Декларацията е подкрепена от големи научни организации в Европа и от международни партньори като Канада, Израел, Мексико, Норвегия, Швейцария и Украйна.

Декларацията от Бон е инициирана през октомври миналата година по време на германско председателство на Съвета на ЕС.  Тя е гаранция за подкрепа на разнообразен, творчески и независим изследователски пейзаж в полза на европейските общества. Декларацията допринася изследователите да имат независимостта да определят своите изследователски теми, методи и да избират платформи за публикуване. В нея е посочено, че свободата на научните изследвания означава откритост, обмен, върхови постижения, интернационализъм, многообразие, равенство, цялостност, любопитство, отговорност и рефлексивност.

Може да се запознаете с документа на английски език като проследите тази препратка.