Европейският съвет за иновации представи „Визия и пътна карта за положително въздействие“

Вследствие на SARS-CoV-2 кризата светът ще бъде трансформиран от вълна от пробивни иновации, базирани на устойчивост, дигитализация и технологии. Ще се увеличава трансформацията на научни изследвания в иновативен бизнес, ще се промени мисленето в университетите и изследователските институции. Ще има повече и по-успешни нововъзникващи стартиращи центрове и инкубатори в европейските региони, които ще привлекат повече глобалните инвеститори към Европа, която е лидер в нови амбициозни политически приоритети като например „Зелената сделка“ и „Европа, поготвена за ерата на цифровите технологии“.

„За да излезе Европа по-силна след SARS-CoV-2 кризата, трябва да насочим инвестициите си към иновации, които създават устойчиво и цифрово бъдеще, в чиито център е човекът. Следователно, сега е моментът да се подкрепят финансово и да се насърчават иноватори и изследователи, предприемачите и инвеститорите да инвестират в идеи, начинания и проекти с голямо въздействи, които същевременно водят до иновационни възможности, чрез прилагане на напраеднали технологии. Време е да покажем на талантливи млади иноватори, на изследователите и предприемачите, че Европа е най-доброто място за тях да развият своя потенциал и да реализират мечтите и амбициите си.“ – са част от темите и акцентите в увода на документа, публикуван от Европейският съвет за иновации.

Документът на английски език може да бъде разгледан и изтеглен от тук.